Diễn đàn Thanh niên Sinh quyển 2019 - Cam kết Bảo tồn Đa dạng sinh học

      Tiếp bước thành công của Diễn đàn Thanh niên Sinh quyển lần thứ nhất được tổ chức tại Khu DTSQ Po Delta, Ý vào năm 2017, 176 đại diện của 82 quốc gia đã tham gia Diễn đàn Thanh niên Sinh quyển lần thứ hai (Diễn đàn) tại Khu DTSQ Changbaishan, Trung Quốc từ ngày 14-19/9/2019. Đại diện Khu DTSQ Đồng Nai, Việt Nam được đề cử tham gia Diễn đàn.

 

 

 

 

       Diễn đàn được tổ chức với sự tài trợ của Văn phòng UNESCO Bắc Kinh, Ban Quản lý Quận về Bảo tồn và Phát triển núi Changbai, Mạng lưới Thanh niên toàn cầu về Đa dạng sinh học và UBQG MAB Trung Quốc.
      Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn, ông Xing Qu – Phó Tổng Giám đốc Chương trình UNESCO khẳng định: “Tôi cam kết UNESCO sẽ tiếp tục tăng cường trao quyền cho thanh niên, lắng nghe ý kiến và gắn kết thanh niên vào chương trình nghị sự hậu 2020 về ĐDSH”.
 
   
      Tại Diễn đàn, các thành viên tham gia được giới thiệu về Công ước ĐDSH, quá trình chuẩn bị cho Hội nghị các bên tham gia Công ước ĐDSH  lần thứ 15 (COP 15), hoạt động chủ yếu của Chương trình MAB Trung Quốc.
 
 
 
      Đáng chú ý, đây là cơ hội tuyệt vời để thanh niên các Khu DTSQ thế giới chia sẻ, phân tích vai trò của MAB, mạng lưới các Khu DTSQ đối với việc thực hiện Công ước Đa dạng sinh học, từ đó thảo luận, đề xuất và cam kết về kế hoạch hành động của thanh niên tại Khu DTSQ , những kiến nghị đối với Khung ĐDSH toàn cầu hậu 2020. 
 
 
      Kết thúc Diễn đàn, 5 Mạng lưới thanh niên khu vực được thành lập gồm Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Phi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập, Châu Á – Thái Bình Dương. Các thành viên của mạng lưới đã đưa ra 5 bản kế hoạch hành động mà thanh niên cam kết sẽ thực hiện tại các Khu DTSQ mà mình đang sinh sống và công tác.
                       
                                                                                                                                                                                       Hà Yến