Hội thảo tham vấn cho dự thảo “Bộ tiêu chí đánh giá và quy định sử dụng nhãn hiệu Khu DTSQ Đồng Nai” và “Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu Khu DTSQ Đồng Nai”

     Ngày 02/10 tại Hội trường Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai,  UBND tỉnh Đồng Nai và Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai (BQL Khu DTSQ Đồng Nai) tổ chức Hội thảo tham vấn cho dự thảo “Bộ tiêu chí đánh giá và quy định sử dụng nhãn hiệu Khu DTSQ Đồng Nai” và “Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu Khu DTSQ Đồng Nai”.

      Đồng chủ trì Hội thảo gồm Bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Trưởng Ban Quản lý Khu DTSQ Đồng Nai và GS.TS. Nguyễn Hoàng Trí - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển (UBQG MAB) Việt Nam.
 
 
     Hơn 80 Đại biểu tham dự Hội thảo đến từ đại diện Văn phòng UNESCO Việt Nam tại Hà Nội; UBQG UNESCO Việt Nam; UBQG MAB Việt Nam; Bộ Khoa học và Công nghệ; Ông Võ Văn Một - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Khu DTSQ Đồng Nai, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; thành viên BQL Khu DTSQ Đồng Nai; các Sở, ban ngành, hiệp hội trong tỉnh; đại diện các Khu DTSQ thế giới tại Việt Nam và các doanh nghiệp, các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, quan tâm lĩnh vực gắn nhãn sinh thái.
 
 
     Sau phát biểu khai mạc của đại diện UBND tỉnh Đồng Nai và UBQG MAB Việt Nam, Ông Bùi Tiến Dũng - Đại diện UBQG MAB Việt Nam thông qua nội dung dự thảo “Bộ Tiêu chí đánh giá và quy định sử dụng nhãn hiệu Khu DTSQ Đồng Nai” và “Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu Khu DTSQ Đồng Nai” (Bộ Tiêu chí và Bộ Quy chế).
     Các thành viên tham dự Hội thảo đánh giá cao quá trình xây dựng Bộ Tiêu chí và Bộ Quy chế của BQL Khu DTSQ Đồng Nai. Đồng thời Hội thảo đã trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chuyên sâu, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực gắn nhãn sinh thái cũng như lĩnh vực quản lý Nhà nước.  Tùy thuộc vào nhu cầu, thế mạnh của địa phương để đề xuất các sản phẩm gắn nhãn sinh thái mang đậm bản sắc địa phương, Khu DTSQ Đồng Nai nhằm tăng giá trị sản phẩm. Quá trình gắn nhãn cho các sản phẩm là một quá trình khó khăn, BQL Khu DTSQ Đồng Nai cần phải nỗ lực, tham khảo, thực hành tốt về gắn nhãn sinh thái ở trong nước và trên thế giới, từ đó áp dụng thực tế tại Khu DTSQ Đồng Nai. Bên cạnh đó, cần có sự tham gia, phối hợp của các Sở, ban ngành, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, người tiêu dùng và các bên liên quan khác trong quá trình thực hiện.
 
 
     Kết thúc Hội thảo, Chủ trì Hội thảo nêu rõ: Việc thực hiện gắn nhãn hiệu Khu DTSQ Đồng Nai là việc làm đúng đắn, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nền kinh tế xanh, bền vững; nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, khuyến khích nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ chú ý tham gia bảo vệ môi trường, tạo điều kiện gắn kết giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng; đồng thời góp phần quảng bá giới thiệu sản phẩm, hình ảnh của địa phương đến với người dân trong và ngoài nước. Kết quả Hội thảo giúp Đơn vị tư vấn, BQL Khu DTSQ Đồng Nai tiếp thu, chỉnh sửa và tiếp tục tham vấn để Bộ Tiêu chí và Bộ Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu Khu DTSQ Đồng Nai sớm được áp dụng, phù hợp với thực tế, phát huy tốt nhất vai trò nhãn sinh thái trên địa bàn.
Phan Thúy