Triển khai dùng ứng dụng Bluezone

Bluezone là gì?

Bluezone là giải pháp ứng dụng công nghệ định vị Bluetooth năng lượng thấp BLE (Bluetooth low energy). Các smartphone được cài đặt Bluezone có thể giao tiếp với nhau trong khoảng cách 2m, ghi nhận sự tiếp xúc gần trong 14 ngày .


Nếu có F0, cơ quan y tế (Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh) nhập dữ liệu F0 vào hệ thống. Hệ thống sẽ gửi dữ liệu F0 đến tất cả các điện thoại trong cộng đồng Bluezone. Lịch sử tiếp xúc với F0 sẽ được Bluezone trên máy phân tích, so sánh. Nếu có sự trùng khớp, ứng dụng sẽ lập tức cảnh báo cho người dùng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Màn hình điện thoại cũng xuất hiện hướng dẫn liên hệ với cơ quan y tế có thẩm quyền để nhận trợ giúp. Bluezone cũng có thể giúp cảnh báo người thuộc nhóm F2 (tiếp xúc gần với Fl).

Nguyên tắc của Bluezone là bảo mật, ẩn danh và minh bạch, ứng dụng chỉ lưu dữ liệu trên điện thoại của người dùng, không chuyển lên hệ thống cũng như không thu thập vị trí của người dùng. Mọi người tham gia cộng đồng Bluezone đểu ẩn danh với những người khác. Chỉ cơ quan y tế có thẩm quyền mới biết những người nhiễm và người nghi nhiễm do tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19.
 
Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone

Ứng dụng Bluezone hoạt động thế nào?

Hàng ngày, khi mọi người có tiếp xúc, ứng dụng trên điện thoại sẽ tự lien hệ với nhau. Nếu phát hiện có sự tiếp xúc gần (trong khoảng cách 2m), thiết bị sẽ tự ghi nhận vào nhật ký. Nếu phát hiện ra một người nhiễm bệnh COVID-19 (F0), dữ liệu của người nhiễm bệnh đó sẽ được nhập lên trên hệ thống, từ đó chuyển xuống tất cả các thiết bị đang sử dụng.

Ứng dụng Bluezone trên máy sẽ so sánh dữ liệu của F0 với lịch sử tiếp xúc được ghi nhận từ trước. Nếu phát hiện thiết bị đã từng tiếp xúc với F0 trong thời gian đủ lớn, hệ thống sẽ báo cho người sử dụng về nguy cơ có thể lây nhiễm bệnh (F1). Khi cơ quan thẩm quyền nhận được dữ liệu của F1, họ sẽ tiếp tục nhập lên hệ thống để cảnh báo các F tiếp theo.

Khi có 1 ca nhiễm, chỉ cần vào Bluezone là bạn có thể biết ngay mình đã từng tiếp xúc với người này hay chưa. Càng nhiều người cài đặt Bluezone thì độ chính xác sẽ càng cao.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 9310/UBND-KGVX ngày 07/8/2020 về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai các nội dung sau:

1. Phổ biến và yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) trong đơn vị cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone. Link tải ứng dụng tại: http://bluezone.vn/ 

2. Phòng Tổ chức - Hành chính hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone cho CCVC và người đến liên hệ công tác. Đăng bài lên các trang điện tử của Khu Bảo tồn về hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trong phòng chống dịch Covid-19.

3. Công đoàn cơ sở và các đoàn thể tỉnh vận động đoàn viên, hội viên cài đặt cho mình và người thân ứng dụng Bluezone. Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền đẩy mạng công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức cho đoàn viên, hội viên hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.