Đẩy mạnh công tác truyền thông về Pháp luật trên hồ Trị An

      Trong tháng 9/2020, Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) Đồng Nai đã tổ chức 02 đợt tuyên truyền, tìm hiểu pháp luật hiện hành trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên thủy sản trên hồ Trị An với sự tham gia của người dân thuộc 02 xã Mã Đà và Phú Lý.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thủy sản trên hồ Trị An, thời gian qua, Ban Quản lý Khu DTSQ Đồng Nai, Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền tìm hiểu pháp luật hiện hành trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên thủy sản trên hồ Trị An; bảo vệ môi trường. Thông qua hội nghị tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho ngư dân trong việc khai thác thủy sản, bảo vệ môi trường cũng như trang bị những kiến thức pháp luật hiện hành liên quan đến khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cho người dân sinh sống trên và ven hồ Trị An.
      Nội dung tuyên truyền tập trung vào 02 vấn đề chính đó là triển khai nội dung quản lý, khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản trên hồ Trị An thông qua các văn bản pháp luật, chính sách của Nhà nước, quy định của địa phương như: Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg, Nghị định số 42/2019/NĐ-CP, Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT; Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND …. và tuyên truyền về việc thực hiện Đề án “Quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An” mà UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt và triển khai thực hiện trong thời gian qua.
 
 
     Hội nghị đã đi sâu, hướng dẫn chi tiết về: các hoạt động cho phép, cho phép có điều kiện và các hoạt động, ngành nghề khai thác thủy sản không cho phép theo quy định mới của Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hướng dẫn rõ trình tự, thủ tục cho ngư dân biết đối với các hoạt động cho phép để họ thực hiện đúng như: Thả bổ sung cá giống vào hồ Trị An; Đánh bắt thủy sản trong hồ; Nuôi cá lồng bè; Hoạt động thu mua tiêu thụ thủy sản trong vùng hồ; Hoạt động du lịch - dịch vụ tại các đảo trên hồ Trị An. Đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân không mua bán, trao đổi, tàng trữ các ngư cụ bị cấm, không vi phạm các hoạt động không cho phép trên hồ Trị An như: Dùng chất nổ khai thác thủy sản; các loại công cụ xung điện; Sử dụng chất độc, hóa chất để khai thác thủy sản; các nghề Đăng; Lồng xếp (lợp bát quái); Te (dồn); Lưới vây (lưới kéo bải - kéo khơi; bao chà …). Ngoài ra, trên hồ Trị An còn quy hoạch các Phân khu chức năng, trong đó nghiêm cấm các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản trong Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt.
 
 
      Hội nghị tuyên truyền, tìm hiểu về pháp luật hiện hành trong lĩnh vực Quản lý, bảo vệ tài nguyên thủy sản trên hồ Trị An là hoạt động có mục đích, ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng được Ban Quản lý Khu DTSQ Đồng Nai, Ban Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai tổ chức triển khai thực hiện trong những năm gần đây. Đây là hoạt động thiết thực, đáp ứng với yêu cầu thực tế của người dân địa phương đặc biệt là ngư dân sinh sống và có các hoạt động liên quan trên và ven hồ Trị An.
 
Phan Thúy