Hội thảo tham vấn lần đầu giữa các Sở ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp về xây dựng nhãn hiệu Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai

     Ngày 21/10/2020 tại Hội trường Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai, Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai (BQL Khu DTSQ Đồng Nai) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) tổ chức Hội thảo “Tham vấn lần đầu giữa các Sở, ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp về xây dựng nhãn hiệu Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai”.

     Tham dự Hội thảo có TS. Nguyễn Hoàng Hảo, Phó Trưởng ban thường trực BQL Khu DTSQ Đồng Nai và hơn 30 đại biểu tham dự đến từ các Sở, ban, ngành, Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai, VQG Cát Tiên, CCD và đại diện các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm đến nhãn sinh quyển. 
     Hội thảo nhằm lấy ý kiến đóng góp và tạo mối liên kết các Sở, ngành, chính quyền địa phương với các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh trong việc phối hợp xây dựng thương hiệu sinh quyển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường.
     Bà Vũ Thục Hiền, đại diện CCD trình bày thực trạng và những bài học kinh nghiệm về gắn Nhãn hiệu chứng nhận Khu DTSQ cho các sản phẩm, dịch vụ của các Khu DTSQ trong nước và quốc tế về trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia gắn nhãn hiệu chứng nhận. Tiếp nhận kết quả của các cuộc Hội thảo vừa qua, CCD đã điều tra, khảo sát và lựa chọn sản phẩm tiềm năng gắn nhãn hiệu sinh quyển trên địa bàn vùng lõi, vùng đệm của Khu DTSQ Đồng Nai. Trước mắt, ưu tiên gắn các nhóm sản phẩm gồm: 31,41 được các doanh nghiệp và quý bà con rất đồng tình ủng hộ và mong muốn sớm được triển khai. 
 
 
     Tại Hội thảo, các đại biểu tham gia thảo luận rất sôi nổi về vấn đề xoay quanh việc gắn nhãn sinh quyển như: quy trình giám sát, đánh giá đầu ra sản phẩm, marketing … sau khi được gắn nhãn sinh quyển.
 
 
     Kết thúc Hội thảo, thay mặt BQL Khu DTSQ Đồng Nai, TS. Nguyễn Hoàng Hảo đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu và khẳng định sẽ thúc đẩy quá trình gắn nhãn sinh quyển Khu DTSQ Đồng Nai như tuyên truyền, lựa chọn sản phẩm tiềm năng, hoàn thiện Bộ Tiêu chí và Quy chế. 
 
Tấn Hùng