Hội nghị thường niên lần thứ 33 của Hội đồng điều phối quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB ICC)

   Từ ngày 13 đến 17/9/2021, Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên Hội đồng điều phối Chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO lần thứ 33 (MAB ICC) diễn ra tại Abuja, Ni-giê-ri-a theo hình thức trực tuyến.

    Hội nghị có sự tham dự của các đại biểu bao gồm 34 thành viên của MAB ICC, các đại biểu thuộc các quốc gia thành viên của UNESCO và các Khu dự trữ sinh quyển thế giới (DTSQ).
 
Bà Audrey Azoulay phát biểu khai mạc Hội nghị MAB ICC lần thứ 33
 
   Nội dung chính của Hội nghị bao gồm: (i) Báo cáo các hoạt động của Chương trình Con người và Sinh quyển; (ii) Báo cáo các hoạt động được thực hiện bởi các Mạng lưới MAB chuyên đề và khu vực của MAB trong bối cảnh MAB tập trung vào thực hiện Kế hoạch hành động Lima và Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Chương trình MAB; (iii) Thông qua các Báo cáo đánh giá định kỳ, giám sát và thông tin nhận được từ kỳ họp lần thứ 31 của MAB ICC; (iv) Đánh giá công tác quản lý và phát triển các Khu DTSQ; (v) Đề cử Khu DTSQ mới và nâng cấp/ mở rộng/ đổi tên đối với 1 số Khu DTSQ trong Mạng lưới các Khu DTSQ toàn cầu; (vi) Thông qua Giải thưởng Michel Batisse và Nhà khoa học trẻ; (vii) Các hoạt động và sự tham gia của Thanh niên sinh quyển trong quản trị Chương trình MAB và Mạng lưới các Khu DTSQ; (viii) Thuyết trình của mạng lưới các chuyên gia môi trường quốc tế của UNESCO với chủ đề “Mạng lưới của UNESCO cho Trái đất”  và (ix) Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Chương trình MAB – một trong những chương trình hợp tác lâu đời nhất của UNESCO.
 
   Tại Hội nghị này, MAB ICC đã công nhận 20 Khu DTSQ mới và mở rộng 02 Khu DTSQ hiện có. Việt Nam rất vinh dự và tự hào có Khu DTSQ Núi Chúa và Khu DTSQ Kon Hà Nừng được UNESCO công nhận. Việc UNESCO công nhận thêm 2 Khu DTSQ của Việt Nam thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những giá trị về đa dạng sinh học cũng như nỗ lực bảo tồn thiên nhiên, phát triển bền vững của Việt Nam; thể hiện các cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường, thiên nhiên; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa của Việt Nam đối với bạn bè thế giới. 
 
Hình ảnh Khu DTSQ Núi Chúa và Kon Hà Nừng 
 
    Như vậy, tính đến phiên họp lần thứ 33 của MAB ICC, Mạng lưới các Khu DTSQ tại Việt Nam có 11 Khu DTSQ thành viên, trở thành quốc gia có số lượng Khu DTSQ đứng thứ 2 trong Khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia với 19 Khu DTSQ. Đây sẽ là mô hình phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương, kết nối hài hòa giữa bảo tồn đa dạng sinh học với giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc; giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên, nâng cao chất lượng cuộc sống, giáo dục và nghiên cứu khoa học… Đồng thời, những khu vực được công nhận bởi UNESCO này có tiềm năng to lớn trong việc cung cấp các giải pháp giải quyết một trong những thách thức quan trọng mà thế giới đang phải đối mặt, đó là cân bằng giữa phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các mối đe dọa toàn cầu đang hiện hữu như nghèo đói, dịch bệnh, khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên, suy thoái môi trường và các tác động của biến đổi khí hậu.
 
Phát biểu của Giáo sư Nguyễn Hoàng Trí - Chủ tịch UBQG MAB Việt Nam
 
Hà Yến