Khóa học trực tuyến “Thủy văn sinh thái và quản lý tổng hợp tài nguyên nước thích ứng biến đổi khí hậu”

     Trong khuôn khổ Chương trình Thủy văn liên chính phủ IHP VIII: An ninh nước vì sự phát triển bền vững, giai đoạn 2014-2021 của UNESCO. Trong các ngày 6, 7, 16 và 17 tháng 9 năm 2021, Viện Quy hoạch Thủy lợi phối hợp cùng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) tổ chức khóa học trực tuyến “Thủy văn sinh thái trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước thích ứng biến đổi khí hậu”.

     Tài nguyên nước đóng một vai trò đặc biệt quan trọng, là nhân tố quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của sự sống, môi trường trên trái đất. Hiện nay, tại một số quốc gia trên thế giới tài nguyên nước đang ngày càng khan hiếm, sự nóng lên toàn cầu làm cho việc môi trường mất cân bằng sinh thái, các hiện tượng tiêu cực về thời tiết diễn ra gay gắt và ngày càng gia tăng. Việc quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của con người vì vậy nó đã trở thành chủ đề quan trọng không chỉ đối với Việt Nam mà bao gồm cả thế giới. Nhằm giải quyết các vấn đề này, từ năm 2008 UNESCO đã xây dựng và thực hiện Chương trình Thủy văn sinh thái nằm trong tổng thể Chương trình thủy văn quốc tế (IHP).
     Khóa học có sự tham gia của hơn 100 học viên từ các Bộ, ngành (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên Môi trường, Công thương, Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam); các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ; các Viện nghiên cứu, Trường đại học; các Vườn Quốc gia, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên từ 11 tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai đã cử các cán bộ thuộc 02 vùng lõi tham gia khóa học.    Mục tiêu của khóa học nhằm (i) cung cấp các kiến thức, các phương pháp tiếp cận mới liên quan đến thủy văn sinh thái và quản lý bền vững các hệ sinh thái dưới nước trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước, hướng đến an ninh tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu; (ii) chia sẻ những kinh nghiệm quốc tế và khu vực về ứng dụng thủy văn sinh thái trong quản lý tài nguyên nước và khả năng ứng dụng các địa điểm trình diễn ở Việt Nam. Tại đây, các chuyên gia trong và ngoài nước đã giới thiệu, phân tích các nguyên tắc, phương pháp đánh giá và ứng dụng thủy văn sinh thái cho phát triển bền vững tại Việt Nam; cùng các học viên trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn tại Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Việc tổ chức khóa học là cơ hội để các học viên học hỏi, nâng cao kiến thức về Thủy văn sinh thái, từ đó áp dụng vào thực tiễn, đáp ứng tốt công việc tại cơ sở, địa phương mình đang công tác.
    "Quản lý tổng hợp tài nguyên nước là một quá trình đẩy mạnh phối hợp phát triển và quản lý tài nguyên nước, đất và các tài nguyên liên quan, sao cho tối đa hoá các lợi ích kinh tế và phúc lợi xã hội một cách công bằng mà không phương hại đến tính bền vững của các hệ sinh thái thiết yếu" (tuyên bố Dublin năm 1992).
Võ Thoa