Hội thảo khởi động Mạng lưới các Khu Dự trữ sinh quyển miền núi thế giới

    Nhằm nỗ lực bảo vệ các hệ sinh thái miền núi và sinh kế của cộng đồng sinh sống khu vực các Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) miền núi, ngày 09/12/2021, Ủy ban Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) - UNESCO đã tổ chức Hội thảo chính thức khởi động Mạng lưới các Khu DTSQ miền núi.

    Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với sự tham gia của các đại biểu đến từ Ban thư ký MAB quốc tế, Tổ chức Sáng kiến Nghiên cứu khu vực miền núi MRI và các Khu DTSQ. Tham dự Hội thảo, về phía Việt Nam, có đại diện Ủy ban Quốc gia MAB Việt Nam, Khu DTSQ Đồng Nai và các đơn vị có liên quan.
    Nội dung Hội thảo gồm chính thức khởi động Mạng lưới các Khu DTSQ miền núi, khởi động mối quan hệ đối tác giữa MAB và Tổ chức Sáng kiến nghiên cứu khu vực miền núi MRI và phát triển du lịch bền vững tại các Khu DTSQ miền núi.
    Mạng lưới các Khu DTSQ miền núi được thành lập nhằm (i) nâng cao kiến thức khoa học cho nhà quản lý/ điều phối các Khu DTSQ miền núi để cải thiện hiệu quả quản lý các Khu DTSQ; (ii) Hỗ trợ trao đổi, liên kết giữa kiến thức bản địa/ địa phương và khoa học  giữa cộng đồng địa phương và các nhà khoa học trong các Khu DTSQ miền núi; (iii) Cải thiện quá trình trao đổi kiến thức giữa nhà khoa học và nhà hoạch định chính sách để đảm bảo các quyết định/ chính sách được đưa ra dựa trên cơ sở khoa học và hỗ trợ quản trị hiệu quả các Khu DTSQ miền núi; (iv) Tăng cường các nghiên cứu CHO và VỚI các Khu DTSQ hơn là TRÊN các Khu DTSQ.
    Tại Hội thảo, Ban thư ký MAB quốc tế đề xuất quản trị Mạng lưới các Khu DTSQ miền núi theo mô hình quản trị của Mạng lưới các Khu DTSQ biển và đảo. Với mô hình này, việc điều phối Mạng lưới sẽ được thực hiện bởi Ủy ban thường trực. Ủy ban này sẽ được bầu chọn 3 năm 1 lần và có nhiệm vụ thiết lập quy tắc, tiêu chí tham gia Mạng lưới, phê duyệt các hoạt động trung và dài hạn, kế hoạch hoạt động hàng năm của Mạng lưới và kiểm tra, giám sát các báo cáo hàng năm được thực hiện bởi Tổ Thư ký Kỹ thuật, tổ chức phiên họp theo định kỳ và thành lập các nhóm làm việc theo chuyên đề. Các chuyên đề liên quan sẽ được triển khai của Mạng lưới như: khoa học công dân; nghiên cứu biến đổi khí hậu; hợp tác xuyên biên giới và ngoại giao khoa học; giá trị văn hóa và ngôn ngữ; rủi ro thiên tai và đánh giá tác động; giáo dục; quản lý bền vững; kiến  thức bản địa và địa phương; tài nguyên nước và rừng...
    Các diễn giả cũng chia sẻ các mô hình phát triển du lịch bền vững tại một số Khu DTSQ miền núi góp phần nâng cao sinh kế cho cộng đồng địa phương và thích ứng với biến đổi khí hậu.
    Hội thảo đã được tổ chức thành công với sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm đến lĩnh vực quản lý sinh quyển bền vững. Trong thời gian tới, Khu DTSQ Đồng Nai cũng sẽ hoàn thiện các hồ sơ để tham gia Mạng lưới các Khu DTSQ miền núi – cơ sở để trao đổi thông tin và huy động các nguồn lực để quản lý hiệu quả Khu DTSQ.
Hà Yến