Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch giữa Khu DTSQ Đồng Nai và các Khu DTSQ Thái Lan

      Nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, chuyên môn, chuyển giao công nghệ giữa Khu Dự trữ sinh quyển thế giới (DTSQTG)  Đồng Nai với 02 Khu DTSQTG Thái Lan về bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch trong bối cảnh phức tạp của dịch Covid trong khuôn khổ chương trình hợp tác đã ký kết giữa Khu DTSQTG Đồng Nai với các Khu DTSQTG Thái Lan năm 2019, ngày 28/12/2021, Ban Quản lý Khu DTSQTG Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch giữa Khu DTSQTG Đồng Nai và các Khu DTSQTG Thái Lan.

      Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Chủ trì Hội thảo có GS.TS. Nguyễn Hoàng Trí - Chủ tịch UBQG MAB Việt Nam; Bà Sunee Sakseau - Vụ trưởng Vụ Ngoại giao Cục Quản lý Vườn Quốc gia và Khu Bảo tồn động, thực vật hoang dã Thái Lan (DNP), Đại diện UBQG MAB Thái Lan. Các đại biểu tham dự Hội thảo có đại diện Thư ký UBQG MAB Việt Nam, đại diện Cục DNP Thái Lan và BQL 03 Khu DTSQTG: Đồng Nai, Mae Sa-Kog Ma, Ranong.
      Phát biểu khai mạc, Chủ trì Hội thảo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Khu DTSQTG Đồng Nai và các Khu DTSQTG Thái Lan. Đồng thời, đề nghị đại diện các Khu DTSQTG nỗ lực và sáng tạo hơn nữa trong việc trao đổi thông tin và chuyên gia theo Biên bản thỏa thuận hợp tác đã ký kết trong bối cảnh Covid-19. 
 
 
Bà Sunee Sakseau - Vụ trưởng Vụ Ngoại giao Cục DNP Thái Lan phát biểu khai mạc Hội thảo
 
      Tại Hội thảo, đại diện các Khu DTSQTG trình bày kết quả hoạt động năm 2021 và chia sẻ một số mô hình tiêu biểu trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh thái. 
      Phía các Khu DTSQTG Thái Lan chúc mừng Khu DTSQTG Đồng Nai đã tổ chức thành công Hội thảo tổng kết Mạng lưới các Khu DTSQTG tại Việt Nam và Hội nghị đánh giá định kỳ 10 năm Khu DTSQTG Đồng Nai. Bên cạnh đó, đại diện các khu DTSQTG Thái Lan cũng đánh giá cao kết quả hoạt động của Khu DTSQTG Đồng Nai thời gian qua, điển hình là xây dựng và triển khai thành công Đề án “Bảo tồn và Phát triển Khu DTSQTG Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” đã được UBND tỉnh phê duyệt, là cơ sở để triển khai các hoạt động đáp ứng 3 chức năng Bảo tồn, Phát triển và Hỗ trợ của Khu DTSQTG theo quy định quốc tế.
 
      Điểm nhấn của hoạt động năm qua của Khu DTSQTG Mae Sa-Kog Ma đó là thiết kế các sản phẩm du lịch chất lượng nâng cao sinh kế của người dân địa phương và truyền thông hiệu quả về giảm thiểu rác thải nhựa, du lịch thân thiện thông qua việc ra mắt ứng dụng điện thoại và website để tích và đổi điểm xanh.
 
 
      Nét nổi bật của Khu DTSQ Ranong đó là thu hút được sự quan tâm của các nhà khoa học, tổ chức quốc tế đến nghiên cứu tại Khu DTSQ, xây dựng hệ thống cơ sở khoa học vững chắc phục vụ cho các hoạt động quản lý hiệu quả Khu DTSQ cũng như nhân rộng các mô hình sinh kế như làng bè nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn GAP mà Khu DTSQTG Đồng Nai cần học tập kinh nghiệm.
 
      Trong năm 2022, với sự hỗ trợ của UBQG MAB 2 quốc gia, Ban Quản lý Khu DTSQ Đồng Nai và các Khu DTSQ Thái Lan sẽ có nhiều hoạt động cụ thể thắt chặt mối quan hệ hợp tác này như tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc Hội thảo chuyên đề, trao đổi chuyên gia nếu tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát.
 
GS. TS. Nguyễn Hoàng Trí phát biểu bế mạc Hội thảo
Hà Yến