Tập huấn nghiệp vụ diễn giải giáo dục môi trường cho cán bộ, người dân thuộc Khu DTSQTG Đồng Nai

     Nhằm mong muốn cung cấp những kiến thức cơ bản về diễn giải giáo dục môi trường và nâng cao kỹ năng hướng dẫn, diễn giải giáo dục môi trường trên các tuyến du lịch tại Khu DTSQ Đồng Nai. Ban Quản lý Khu DTSQTG Đồng Nai đã tổ chức 02 đợt tập huấn nghiệp vụ diễn giải giáo dục môi trường cho cán bộ, người dân thuộc Khu DTSQTG Đồng Nai từ ngày 09 đến ngày 11/12/2021 và từ ngày 16 đến ngày 18/12/2021, tại Hội trường Trung tâm Sinh thái, Văn hóa, Lịch sử Chiến khu Đ.

    Tham dự các lớp tập huấn có gần 90 học viên là cán bộ thuộc Khu DTSQTG Đồng Nai và người dân sinh sống trên địa bàn Khu DTSQTG Đồng Nai.
    Với sự hướng dẫn của giảng viên PGS.TS. Huỳnh Văn Tới, chuyên ngành Lịch sử văn hóa, giảng viên đại học và chính trị gia Việt Nam các học viên được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về truyền thông giáo dục môi trường; Cung cấp những kiến thức về một số kỹ năng như: giao tiếp, truyền đạt thông tin, xử lý tình huống, làm việc nhóm, quản lý các thành viên; Hướng dẫn các phần mềm và kĩ năng viết tin bài truyền thông giáo dục môi trường…
 
 
    Ngoài ra các học viên được bồi dưỡng sâu những kiến thức, kỹ năng, phương pháp và cách thức để xây dựng, triển khai một chương trình diễn giải tại Khu DTSQTG Đồng Nai.
    Để các học viên tiếp thu được kiến thức một cách hiệu quả, song song với việc học lý thuyết tại hội trường, các học viên còn được tham quan thực tế tại một số tuyến diễn giải môi trường tại Khu DTSQTG Đồng Nai. Nghe chia sẻ kinh nghiệm tổ chức tuyến diễn giải và trải nghiệm thực tế giúp học viên có thêm kiến thức, cảm nhận tốt hơn những nội dung được truyền tải để triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương phù hợp, đạt hiệu quả.
 
 
    Lớp tập huấn về nghiệp vụ diễn giải giáo dục môi trường nằm trong Hoạt động Hỗ trợ truyền thông, tập huấn nghiệp vụ du lịch thuộc đề án “Bảo tồn và phát triển Khu DTSQTG Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”, nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực quản lý bảo vệ tài nguyên thiên nhiên nói chung và công tác truyền thông, du lịch nói riêng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
Võ Thoa