Dầu con rái, Dầu nước ( Dipterocarpus alatus Roxb )

 Mô tả: Cây gỗ lớn, thân tròn, thẳng, cao 40-50 m (có khi 70 m), chiều cao dưới cành 25-30 m, đường kính 70-80 cm. Vỏ màu xám nâu bong thành những mảnh nhỏ. Cành có đường kính lớn. Cành non, cuống và mặt dưới lá phủ lông hình sao. Tán hình nón, khá dày. Lá đơn mọc cách hình trứng hay trái xoan thuôn, dài 25-30 cm, rộng 8-15 cm. Gân bên 15-20 đôi. Lá kèm lớn tạo thành búp màu đỏ dài 5-6 cm hay hơn. Cuống dài 3-4 cm. Cụm hoa dài 12 cm, hoa gần như không cuống, ống đài có 5 cánh, hai cánh đài to hơn các cánh đài khác. Nhị đực nhiều 28-32, đính thành 2 vòng. Quả lớn, đường kính 2-4 cm có 5 gờ phát triển, có 2 cánh do đài phát triển dài 11-15 cm, rộng 2-4 cm, có 3-5 gân, 3 gân dài tới đỉnh.

Đặc điểm sinh học và sinh thái học: Mọc ven biển đến núi cao, sự phân bố lên tới những nơi cao 500-600 m.

Giá trị: Dùng dầu rái bôi lên chân những người làm việc ở dưới nước để đề phòng bệnh sán vịt. Dầu rái còn được dùng đắp chữa các vết loét.